• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google
  • icon-linkedin

สารอาหาร คืออะไร สารอาหารทำหน้าที่อะไร ?

icon-calendar Published: 1/07/2013 (Updated: 1/08/2014)
icon-view 1,736 views
สารอาหาร


advertisements

สารอาหารคืออะไร?

นอกจากวิตามินแล้ว สารอาหารยังรวมไปถึง คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และ น้ำ สารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพที่แข็งแรง มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อพลังงาน การทำงานของอวัยวะต่างๆ การเผาผลาญอาหาร และการเจริญเติบโตของเซลล์ โดยสารอาหารเป็นส่วนของอาหารที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

สารอาหารทําหน้าที่อะไร?

สารอาหารทำงานโดยผ่านกระบวนการย่อยอาหาร โดยเป็นกระบวนการทางเคมีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อแปลงรูปอาหารที่ผ่านปากเข้าสู่ร่างกายให้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายขึ้น สารอาหารจะถูกแยกย่อยโดยการทำงานของเอนไซม์ให้มีขนาดเล็กลงและมีโครงสร้างทางเคมีที่ง่ายขึ้นซึ่งจะง่ายต่อการดูดซึมผ่านผนังของทางเดินอาหาร อันเป็นท่อปลายเปิดที่มีกล้ามเนื้อห่อหุ้มยาวติดต่อกันกว่า 30 ฟุตจากปากจนถึงทวารหนัก และเข้าสู่กระแสเลือดในที่สุด

ความต่างระหว่าง สารอาหารหลัก กับ สารอาหารรอง?

สารอาหารรอง (Micronutrients) เช่น วิตามินและเกลือแร่ไม่ได้เป็นตัวที่ให้หลังงานกับเราโดยตรง แต่สารอาหารหลัก (Macronutrients) เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เป็นตัวที่ให้พลังงานโดยตรง เพียงแต่จะให้พลังงานก็ต่อเมื่อมีสารอาหารรองในปริมาณเพียงพอที่จะให้มันทำงานได้ ปริมาณของสารอาหารหลักและสารอาหารรองที่คุณต้องการเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีนั้นแตกต่างกันมาก แต่ต่างก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

advertisements

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

HOME HOME