• icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google
 • icon-linkedin

อินทผลัม สรรพคุณและประโยชน์ของอินทผาลัม 28 ข้อ !

icon-calendar Published: 21/07/2013 (Updated: 26/06/2014)
icon-view 25,978 views
อินทผาลัม

advertisements

อินทผลัม

อินทผลัม (อิน-ทะ-ผะ-ลำ) หรือ อินทผาลัม ภาษาอังกฤษ Date Palm, Dates มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix dactylifera L. ซึ่งตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะสะกดคำนี้ว่า อินทผลัม ซึ่งเป็นคำที่ถูกต้อง แต่ให้ความหมายในภาษาปากว่า อินทผาลัม

ต้นอินทผลัมจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง และมีหลากหลายสายพันธุ์ เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทราย โดยอินทผาลัมมีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง โดยประเทศที่ผลิตอินทผาลัมรายใหญ่ได้แก่ อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อาหรับ แอลจีเรีย เรียงตามลำดับ

ลักษณะของอินทผาลัม

 • ต้นอินทผาลัม มีลำต้นมีความสูงประมาณ 30 เมตร ขนาดของลำต้น 30-50 เซนติเมตร ลักษณะของใบเป็นแบบขนนกยาวแหลมติดอยู่บนต้นประมาณ 40-60 ก้าน แต่ละใบมีทางยาวประมาณ 3-4 เมตร ใบย่อยจะพุ่งออกแบบหลากหลายทิศทาง และดอกจะออกเป็นช่อ ออกดอกบริเวณโคนกาบใบ และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการแยกหน่อจากต้นใหญ่ตัวเมีย (เลือกต้นที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป) (รูปอินทผาลัม ด้านล่าง)

ต้นอินทผาลัม

 • ลูกอินทผลัม มีลักษณะเป็นผลทรงกลมรี ออกเป็นช่อ มีความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร มีรสหวานฉ่ำ สามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก โดยผลอินทผาลัมสดจะมีสีเหลืองไปจนถึงสีส้ม และเมื่อแก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) และพัฒนาการของผลอินทผาลัมจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะผลดิบ > ระยะสมบูรณ์ > ระยะสุกแก่ > ระยะผลแห้ง โดยผลอินทผลัมสุกเราสามารถนำไปตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้หลายปี และจะมีรสชาติหวานจัด เหมือนกับการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาล

ผลอินทผลัม

สายพันธุ์อินทผลัม

 • Aabel – พบได้ทั่วไปในประเทศลิเบีย
 • Ajwah – สายพันธุ์จากเมืองเมดินา ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 • Al-Barakah – สายพันธุ์จากประเทศซาอุดีอาระเบีย
 • Amir Hajj หรือ Amer Hajj – สายพันธุ์จากประเทศอิรัก ผลมีผิวบางเนื้อบาง
 • Abid Rahim – สายพันธุ์จากประเทศซูดาน แต่ในจีเรียจะเรียกว่า Dabino
 • Barhee หรือ Barhi – สายพันธุ์จากอาหรับ ลักษณะของผลเกือบกลม ผลสีเหลือง เมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลเข้ม
 • Bireir – สายพันธุ์จากประเทศซูดาน
 • Datca Date – สายพันธุ์จากประเทศตุรกี
 • Deglet Noor – เป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในประเทศแอลจีเรียและประเทศตูนิเซีย
 • Derrie หรือ Dayri – เป็นสายพันธุ์จากทางตอนใต้ของอิรัก ลักษณะของผลยาวเรียว ผลสีเกือบดำ
 • Empress – สายพันธุ์ที่พัฒนาโดยครอบครัว DaVall ในอินดิโอแคลิเฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา โดยเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ Thoory แต่จะมีผลขนาดผลที่ใหญ่กว่า มีความหวานกว่า สีของผลครึ่งบนเป็นสีแทนออกน้ำตาลๆสว่างๆ ส่วนครึ่งล่างเป็นสีน้ำตาล
 • Fardh หรือ Fard – สายพันธุ์นี้พบได้ทั่วที่ประเทศโอมาน ผลมีรสีน้ำตาลดำ รสชาติหวาน เมล็ดมีขนาดเล็ก
 • Ftimi หรือ Alligue – เป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตในประเทศตูนิเซีย
 • Holwah หรือ Halawi – สายพันธุ์อาหรับ มีขนาดผลเล็กถึงปานกลาง รสหวานมาก
 • Haleema – สายพันธุ์จากเมือง Hoon ในประเทศลิเบีย
 • Hayany – สายพันธุ์จากอียิปต์ ลักษณะของผลมีสีแดงเข้มเกือบดำ
 • Honey – ยังไม่พบข้อมูลของสายพันธุ์นี้
 • Iteema – สายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศแอลจีเรีย
 • Kenta – สายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศตูนิเซีย
 • Khadrawi หรือ Khadrawy – สายพันธุ์อาหรับ และเป็นที่นิยมของชาวอาหรับอย่างมาก ลักษณะของผลเป็นสีดำ
 • Khalasah – เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากในซาอุดีอาระเบีย เพราะมีความหวานที่พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 • Khastawi หรือ Khusatawi หรือ Kustawy – สายพันธุ์จากอิรก มีขนาดเล็ก ใช้ทำเป็นน้ำเชื่อม มีราคาแพง
 • Maktoom – สายพันธุ์จากอาหรับ ผลมีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแดง เปลือกหนา รสหวานปานกลาง
 • Manakbir – ลักษณะของผลมีขนาดใหญ่
 • Medjool หรือ Mejhool – สายพันธุ์จากโมร็อกโก เนื้อหวานฉ่ำ
 • Migraf หรือ Mejraf – เป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากในภาคใต้ของเยเมน ผลมีขนาดใหญ่ สีเหลืองทอง
 • Mgmaget Ayuob – สายพันธุ์จากเมือง Hoon ในประเทศลิเบีย
 • Mishriq – สายพันธุ์จากประเทศซูดานและซาอุดีอาระเบีย
 • Mozafati – สายพันธุ์จากอิหร่าน ผลมีขนาดกลาง รสหวาน
 • Nabtat-seyf – สายพันธุ์จากซาอุดิอาระเบีย
 • Rotab – สายพันธุ์จากอิหร่าน ผลมีสีเข้ม
 • Sag‘ai – สายพันธุ์จากซาอุดิอาระเบีย
 • Saidy หรือ Saidi – เป็นสายพันธุ์ที่นิมาในประเทศลิเบีย เพราะรสหวานจัด
 • Sayer หรือ Sayir – จากอาหรับ ผลมีขนาดปานกลาง สีส้มถึงน้ำตาลเข้ม
 • Sukkary – สายพันธุ์จากซาอุดีอาระเบีย เปลือกมีสีน้ำตาลเข้ม รสหวาน และมีราคาแพงที่สุด
 • Sellaj – สายพันธุ์จากซาอุดิอาระเบีย
 • Tagyat – เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศลิเบีย
 • Tamej – สายพันธุ์จากลิเบีย
 • Thoory หรือ Thuri – เป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากในแอลจีเรีย ผลสีน้ำตาลถึงแดง เปลือกเหี่ยวย่น มีรสหวาน
 • Umeljwary – สายพันธุ์จากลิเบีย
 • Umelkhashab – สายพันธุ์จากซาอุดิอาระเบีย เปลือกสีแดงสดใส
 • Zahidi – ผลมีขนาดกลาง เปลือกสีทองถึงน้ำตาลสว่าง
 • Zaghloul – เปลือกสีแดงเข้ม ผลยาว กรอบ

อินทผลัม

ประโยชน์ของอินทผาลัม

 1. การรับประทานอินทผาลัมเป็นประจำ จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
 2. ประโยชน์ อินทผลัมช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มกำลัง ขจัดความความเมื่อยล้า ช่วยดับความหมายเย็น
 3. เมื่อร่างกายมีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง หกรับประทานอินทผาลัมภายในครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ร่างกายกลับมามีกำลังเหมือนเดิม
 4. ช่วยรักษาโรคผอมผิดปกติ ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัว
 5. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
 6. ช่วยบำรุงและรักษาสายตา ช่วยป้องกันโรคตาบอดแสง หรือภาวะมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืน
 7. อินทผลัม สรรพคุณช่วยบำรุงตับอ่อน รักษาโรคเบาหวาน (อ.สุทธิวัสส์)
 8. ช่วยดูแลและควบคุมระบบประสาท
 9. อินผลัม มีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้มากถึง 40%
 10. สรรพคุณ อินทผาลัมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตสูง
 11. อินทผาลัมช่วยป้องกันมะเร็งช่องท้อง เนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยกำจัดสารพิษและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งในช่องท้องได้
 12. ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจได้เป้นอย่างดี
 13. อินทผาลัม ประโยชน์ช่วยแก้กระหาย แก้อาการเจ็บคอ
 14. สรรพคุณ อินทผลัมช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ (สาเหตุขมาจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและความดันโลหิตต่ำ)
 15. อินทผาลัม สรรพคุณช่วยลดเสมหะในลำคอ
 16. ประโยชน์ของอินทผลัม กับการช่วยลดความหิวได้เป็นอย่างดี
 17. อินทผาลัมอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร จึงช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้
 18. อินทผลัมช่วยในการย่อยอาหาร เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอ และมีปัจจัยในการกระตุ้นการย่อยและดูดซึมสารอาหาร จึงช่วยในย่อยได้เป็นอย่างดี
 19. จากรายงานการวิจัยในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่าอินทผลัมสามารถช่วยทำให้กระเพาะอาหารแข็งแรง ช่วยป้องกันเยื่อบุในกระเพาะอาหาร ช่วยลดความรุนแรงของแผลในกระเพาะอาหาร และช่วยหลั่งฮีสตามีน (Histamine) และฮอร์โมนแกสตริน (Gastrin) จากการเหนี่ยวนำด้วยเอทานอล และยังช่วยลดระดับมิซซิน (Mucin) ในกระเพาะอาหารอีกด้วย
 20. ประโยชน์อินทผาลัม กับการช่วยรักษาและบำบัดพิษต่างๆ ด้วยการรับประทานวันละ 7 เม็ด (คัมภีร์อัลกุรอา)
 21. ประโยชน์ของอินทผาลัม กับการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากในอินทผลัมมีสารฟีลกูลีน จึงช่วยบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของเพศชายได้
 22. การรับประทานอินทผาลัมในขณะท้องว่างยามเช้า จะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ พยาธิและสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารได้
 23. อินทผลัม ประโยชน์สำหรับเด็กที่มีอาการทรมานทางประสาทโดยธรรมชาติ (อาการกระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย มีความเครียด กลัว และกังวล) หรือมีอาการไฮเปอร์ไม่อยู่นิ่ง ให้รับประทานอินทผลัมจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้
 24. การใส่อินผลัมลงไปในนมจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 25. สำหรับหญิงตั้งครรภ์ การรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนท้ายๆก่อนคลอดบุตร จะช่วยขยายมดลูกในช่วงการคลอด และยังช่วยลดอาการตกเลือดหลังจากการคลอดได้อีกด้วย
 26. สำหรับหญิงให้นมบุตรการรับประทานอินทผลัมจะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า และยังช่วยเพิ่มสารอาหารสำคัญในน้ำนม ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วย
 27. สำหรับชาวมุสลิม อินทผลัมสดๆ เป็นผลไม้ที่ชาวมุสลิมจะเก็บไว้รับประทานในช่วงเดือนรอมฏอน (เดือนถือศีลอด)
 28. ชาวมุสลิมเชื่อว่าการรับประทานอินทผลัมจะช่วยป้องกันไสยศาสตร์ได้
advertisements

คุณค่าทางโภชนาการของผลอินทผลัม (สายพันธุ์ Deglet Noor) ต่อ 100 กรัม

 • พลังงาน 282 กิโลแคลอรี่
 • คาร์โบไฮเดรต 75.03 กรัม
 • น้ำตาล 63.35 กรัมต้นอินทผลัม
 • เส้นใย 8 กรัม
 • ไขมัน 0.39 กรัม
 • โปรตีน 2.45 กรัม
 • น้ำ 20.53 กรัม
 • วิตามินเอ 10 ไมโครกรัม
 • เบต้าแคโรทีน 6 ไมโครกรัม 0%
 • ลูทีน และ ซีแซนทีน 75 ไมโครกรัม
 • วิตามินบี1 0.052 มิลลิกรัม 5%
 • วิตามินบี2 0.066 มิลลิกรัม 6%
 • วิตามินบี3 1.274 มิลลิกรัม 8%
 • วิตามินบี5 0.589 มิลลิกรัม 12%
 • วิตามินบี6 0.165 มิลลิกรัม 13%
 • วิตามินบี9 19 ไมโครกรัม 5%
 • วิตามินซี 0.4 มิลลิกรัม 0%
 • วิตามินอี 0.05 มิลลิกรัม 0%
 • วิตามินเค 2.7 มิลลิกรัม 3%
 • ธาตุแคลเซียม 39 มิลลิกรัม 4%
 • ธาตุเหล็ก 1.02 มิลลิกรัม 8%
 • ธาตุแมกนีเซียม 43 มิลลิกรัม 12%
 • ธาตุแมงกานีส 0.262 มิลลิกรัม 12%
 • ธาตุฟอสฟอรัส 62 มิลลิกรัม 9%
 • ธาตุโพแทสเซียม 656 มิลลิกรัม 14%
 • ธาตุโซเดียม 2 มิลลิกรัม 0%
 • ธาตุสังกะสี 0.29 มิลลิกรัม 3%

% ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ (ข้อมูลจาก : USDA Nutrient database)

แหล่งอ้างอิง : www.1000gooddeeds.com, หนังสืออิสลามกับการแพทย์ที่ไม่ต้องพึ่งยา (อะฮ์มัด อามีน ชีราซี), คัมภีร์อัลกุรอาน, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (EN)

เรียบเรียงข้อมูลโดย ฟรินน์.คอม

advertisements

 • Angsumalin Mahawongsanan

  สำหรับสาวที่อยากท่านอินทผาลัมแนะนำเป็นสายพันธ์ุBarhi และHayani. พลังงาน 140cal. ต่อ100g.

  • pp

   พลังงานน่าจะหน่วยเป็น กิโลแคลอรี (Cal เขียนด้วย C ตัวใหญ่ เพราะ cal คือแคลอรี่) มากกว่าค่ะ 240 กิโลแคล ก็ถือว่าต่ำมาก ข้าว น้ำตาล 400 กิโลแคล/100กรัม พันธุ์ที่ 140 ยิ่งต่ำใหญ่

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

HOME HOME